УПИС ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ за I, II , III  и IV годину гимназије
- ОПШТИ СМЕР СА СПОРТСКИМ УСМЕРЕЊЕМ
- ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
- ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
- ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР

Информације на: 065 600 8228  и  065 800 8228

Назив: ГИМНАЗИЈА "ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА"
Адреса: Камењар три број 7. Нови Сад
МБ: 08968748
ПИБ: 110188688
Телефон: 060 30 12 222, 060 30 12 226
Фаx: 021/451-591
Email: gimnazija@konstantinijelena.com
ТР: 205-249071-66, Комерцијална Банка