Календар за школску 2021/2022.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице донео је правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину. Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:

christmas-page-divider-6
lopte