Календар за школску 2021/2022.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице донео је правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину. Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:

kalendar-SS-21-22.png&doctype=og&actid=972904

Школски календар за 2021/22. годину у PDF формату можете погледати на линку
christmas-page-divider-6
lopte